GDPR och Cookies

Integritetspolicy

Denna personuppgiftspolicy träder i kraft med omedelbar verkan från och med den 25 maj 2018 för såväl befintliga kunder som nya kunder. Denna integritetspolicy ersätter alla tidigare versioner.

§ 1. allmän

Sekretesspolicyn beskriver hur SQUASHGEARpro samlar in, använder, avslöjar och lagrar din personliga information.

SQUASHGEARpro lägger stor vikt vid en varsam hantering av personuppgifter och vi behandlar därför personuppgifter med största försiktighet.

Vi följer riktlinjerna från Dataskyddslagen/GDPR (General Data Protection Regulation), som bl.a. innebär:

att vi tydligt gör kunder medvetna om syftet med vår behandling av personuppgifter.
att vi begränsar vår registrering av personuppgifter till information som är nödvändig för lagliga ändamål.
att vi, i vissa fall där det bör krävas, ber om ditt uttryckliga tillstånd att behandla dina personuppgifter.
att vi respekterar din rätt att få insyn i dina personuppgifter och att kräva att de rättas eller raderas.


§ 2. Personuppgiftsansvarig

SQUASHGEARpro ansvarar för dina personuppgifter och hanteringen av denna information är i enlighet med lagen. Vi vidarebefordrar endast information till följande:

Fraktbolaget: Namn, adress, Telefonnummer, paketvikt (vid förtullning lämnas inköpsfakturan)

Betalningsleverantör: Beställningsbelopp för bearbetning av kreditkortsbetalning. Kreditkortsbetalning hanteras av Bambora och SQUASHGEARpro har inte tillgång till din kreditkortsinformation.

Google Analytics: Regional information baserad på IP-adress för statistik.

§ 3. Vi behandlar dessa personuppgifter om dig

När du använder vår webbplats registrerar vi viss information om dig. Vi ber endast om personlig information som en del av de efterfrågade tjänsterna. Informationen vi samlar in är följande:

Kontaktuppgifter, faktureringsadress, telefonnummer, e-postadress
Beställningshistorik
Kundnummer, inloggningsuppgifter
IP-adress, enhetsinformation, geografisk information för google analytics
§ 4. Därför behandlar vi uppgifter om dig

4.1 Skapande som kund

Användningen av SQUASHGEARpro förutsätter att du först registrerar dig som kund, så att du kan följa din beställning, skriva ut fakturor och se tidigare beställningar. Efter registrering lagrar vi dina inmatade personuppgifter under valt användarnamn, lösenordsskyddat. Vi lagrar även denna information så att vi kan kontakta dig som ett led i vår fullgörande av avtalet gällande leverans.

Vi kommer inte att vidarebefordra informationen som är kopplad till ditt användarnamn till tredje part såvida det inte är nödvändigt för att uppfylla det avtal du ingår med oss ​​eller om det krävs enligt lag.

4.2 Behandling av din beställning

När du gör en beställning hos oss behandlar vi den med dina personuppgifter. När du beställer leverans från SQUASHGEARpro vidarebefordrar vi din leveransadress till leveransföretaget för att fullgöra avtalet. Om du beställer varor utanför ett EU-land är vi skyldiga att vidarebefordra information om de inköpta produkterna till speditören, för användning vid tullklarering.

4.3 Personkänslig information

Vi samlar inte in eller behandlar personligt identifierbar information, såsom kön, CPR-nummer, födelsedatum, religion eller liknande.

4.4 Nyhetsbrev

Vi erbjuder ett nyhetsbrev där vi informerar om våra produkter och/eller tjänster. Som standard är nyhetsbrevet inaktiverat när du registrerar dig som kund. Du måste aktivt aktivera detta. Du kan när som helst ändra detta på ditt konto.

§ 5. Insyn och radering av personuppgifter

Du kan när som helst be oss att radera din personliga information och ditt konto.

§ 6. Utlämnande till tredje part

Vi kan komma att vidarebefordra din information till våra partners. Dessa samarbetspartners hjälper till att fullfölja avtalet, som är begränsat till fraktbolaget, betalningsinlösaren och sidstatistik för google.

§ 7. Cookies

Vår webbplats använder cookies.

§ 8. Google Analytics

Vi använder Google Analytics (GA) och anonymiserad besöksdata skickas till Google. Google använder den insamlade informationen för sidstatistik och ingen personlig information lämnas vidare.

§ 9. Säkerhet, kryptering (SSL)

SQUASHGEARpro använder krypterade anslutningar (SSL, Secure Sockets Layer) för att skydda allt informationsutbyte.